Actie voorwaarden
Gaat u uw huis binnenkort verkopen of bent u van plan een huis te kopen? Kies dan voor Bosma de Witte Makelaars. Tot en met 31 december 2018 maakt u kans om de bemiddelingskosten (makelaarscourtage) terug te verdienen.

Maak kans op € 2.500,- cashback

Door deelname aan deze actie maakt u kans op een vergoeding van maximaal € 2.500,-- (inclusief BTW) ter dekking van (een deel van) de kosten van de aan-/ en/of verkoopopdracht. De actie loopt van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2018. Iedereen die binnen deze periode een opdracht tot dienstverlening bij Bosma de Witte makelaars ondertekent voor de aan- of verkoop van een woning kan deelnemen.

Bekendmaking
Tussen 1 en 4 januari 2019 wordt de winnaar bekend gemaakt. De winnaar wordt eerst persoonlijk benaderd en via Facebook wordt de winnaar daarna bekend gemaakt. De uitbetaling van de prijs vindt alleen plaats als de aan- en of verkoop van de woning via Bosma de Witte makelaars binnen 2 jaar na aanmelding voor deze actie heeft plaatsgevonden en niet is ingetrokken. 

Overig
Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan deze actie. Bosma de Witte Makelaars mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie privacyverklaring).